Sắp tới, Hồng Kông sẽ chứng kiến sự “lên ngôi” của các sản phẩm, mặt hàng giá bình dân cho người dân địa phương...