Việc có nhiều đơn vị tham gia vào thị trường bán buôn điện cạnh tranhsẽ góp phần làm giảm sự độc quyền của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN).