Về sự việc Khaisilk nhập khăn lụa từ Trung Quốc bán lẫn với khăn Việt Nam gây nhầm lẫn cho khách hàng đang gây xôn xao bất bình trong dư luận, nhiều bạn đọc thắc mắc việc làm này có vi phạm pháp luật?