Thị trường bán buôn điện cạnh tranh có tác động lớn làm thay đổi mô hình tổ chức sản xuất kinh doanh điện, nên cần có bước đi thận trọng và năm 2019 mới chính thức vận hành thị trường.