Mỗi năm, hàng chục nghìn người Mỹ chết vì nhiễm các loại vi khuẩn kháng kháng sinh. Trong vài thập kỷ tới, con số đó có thể tăng đáng kể.