Quyết định thoái toàn bộ vốn Nhà nước trong những doanh nghiệp từng được ví như gà đẻ trứng vàng được đưa ra trong bối cảnh ngân sách đang gặp khó khăn.