Trong một bài viết trên trang Financial Times, tác giả Merryn Somerset Webb đã đưa ra những so sánh thú vị với các TTCK Mỹ, Anh từ đó cho thấy sức hấp dẫn của cổ phiếu trên TTCK Việt Nam. Theo bà Webb, đó là bài học về giá trị cho các thị trường phát triển.