Thành phố Hà Nội đang kêu gọi dự án đầu tư xây dựng 5 bãi đỗ xe mới có quy mô lớn, hiện đại nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông của Thủ đô.