Công ty cổ phần BOT Bắc Giang - Lạng Sơn khẳng định vẫn có cơ hội để hoàn thành đồng thời cả tuyến cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn và Hữu Nghị - Chi Lăng ngay trong năm 2020.