“Chúng tôi chỉ bán những thứ mình ăn”, đó là lời khẳng định của bà Vũ Thị Hậu – Phó Tổng giám đốc CTCP Nhất Nam, doanh nghiệp sở hữu siêu thị Fivimart.