Có 39 trong số 75 bà nội trợ thường xuyên đi chợ không tin chợ là nơi bán thực phẩm sạch hoàn toàn. Các bà nội trợ đặt câu hỏi tìm mua thực phẩm sạch ở đâu, làm sao để nhận biết?...