Ba chuyên gia hàng đầu đã nêu ra những nhận định về những điều mà Trung Quốc cũng như Hoa Kỳ mong muốn sẽ đạt được trong cuộc hội đàm song phương.