McClendo -, đồng sáng lập của tập đoàn năng lượng Chesapeake Energy, đã đi qua những thăng trầm của ngành năng lượng Mỹ nhiều hơn so với bất kỳ ai khác - vừa qua đời trong một tai nạn xe hơi.