Sau sự kiện diễn ra tại TP. HCM, Asus mang cơ hội trải nghiệm những sản phẩm hấp dẫn của hãng đến với người dùng Thủ đô trong 2 ngày 17 và 18/10.