Quyết định không tham gia Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP) của Washington vào đầu năm nay đã tạo một cú sốc lớn đối với cộng đồng kinh tế trong khu vực.