Chiều ngày 30/6/2016, tại TP.HCM Công ty Cổ phần (CTCP) Đầu tư Thành Thành Công (đơn vị hạt nhân của Tập đoàn TTC), CTCP Điện Gia Lai (GEC) với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) và Quỹ Năng lượng sạch Armstrong (Singapore) đã chính thức ký kết hợp tác chiến lược.