Với số vốn điều lệ là 15 tỉ đồng, Apple sẽ bắt đầu từ một công ty TNHH tại Việt Nam. Điều này đem lại những lợi ích gì nếu xét theo khía cạnh người tiêu dùng?