Cho đến nay vẫn còn nhiều NH giữ mức vốn điều lệ ở mức vốn pháp định tối thiểu 3.000 tỷ đồng.Với áp lực tái cơ cấu mạnh mẽ, việc xoay sở để vượt lên trên mức tối thiểu này đang là áp lực rất lớn đối với các nhà băng nằm trong diện này. Thậm chí đã có những tổ chức chấp nhận sáp nhập với đơn vị khác để đảm bảo năng lực tài chính hoạt động nhưng vẫn không thành công.