Tuyến đường bộ mới mà Ấn Độ đang xây dựng sẽ rẻ hơn 30% và ngắn hơn 40% so với việc vận chuyển bằng đường biển hiện tại.