Những người ăn cay hàng ngày sống lâu hơn, giảm 14% nguy cơ tử vong so với những người không ăn.