Amundi Asset Management – quỹ đang quản lý tổng tài sản trị giá 1.000 tỷ USD - cho rằng đồng USD đang bị định giá cao hơn so với giá trị thực.