Amata có kế hoạch bán gần 20% cổ phần ở Amata Việt Nam bằng cách niêm yết trên sàn chứng khoán Thái Lan vào cuối năm nay. Số tiền huy động được sẽ được đầu tư vào một khu công nghiệp mới bên cạnh khu công nghiệp đang hoạt động ở Biên Hòa.