Giới phân tích nhận định giá dầu thế giới sẽ không thể hồi phục trong ngắn hạn, khi sản lượng tiếp tục gia tăng ​mà nhu cầu tiêu thụ suy yếu trên toàn cầu.