Ngày 8/8/2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn AGU đã ủng hộ cho bà con huyện Đại Lộc – tỉnh Quảng Nam gần 2000 khẩu trang cao cấp cùng hàng chục thùng mì tôm nhằm giúp người dân nghèo ở đây vượt qua khó khăn mùa dịch covid - 19. Đây là hành động thể hiện tinh thần quyết tâm chống dịch và là trách nhiệm, sứ mạng phụng sự xã hội của AGU GROUP.