Joel Myers từng bị từ chối hàng chục ngàn lần trước khi có được 100 khách hàng đầu tiên.