Thẻ tín dụng không mang đến cho bạn những đồng tiền hoàn toàn miễn phí.