UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Quy hoạch - Kiến trúc về việc lập quy hoạch tại 79 nút giao lộ có ảnh hưởng đến nhà ga thuộc các dự án đường sắt đô thị, cũng như đến đời sống dân sinh.