Chỉ sau hơn một năm hoạt động, nhà máy cùa Tập đoàn dầu khí VN phải liên tục “đắp chiếu”, lỗ hơn 1.700 tỉ đồng và đứng trước nguy cơ phá sản.