Cân bằng giữa sự nghiệp và hôn nhân là một thách thức với nhiều người. Tuy nhiên nhiều cặp đôi quyền lực vẫn làm tốt cả hai.