Thanh tra Chính phủ vừa chỉ ra nhiều vi phạm liên quan đến 6 tuyến đường có tổng mức đầu tư 13.000 tỷ đồng ở Hà Nội.