Những “hot girl” này đều xuất thân trong gia đình có truyền thống kinh doanh bất động sản, đều là các tập đoàn lớn trong nước.