Riêng top 5 phụ nữ giàu nhất sàn chứng khoán nắm gần 60% tổng tài sản của các thành viên trong danh sách.