Các tín hiệu chính sách trái chiều của Trung Quốc trên thị trường chứng khoán, tiền tệ và cải cách tài chính đã làm các nhà đầu tư toàn cầu lo lắng và buộc các ngân hàng trung ương phải chuyển hướng chiến lược. Dưới đây là 5 vị quan chức đang gây ảnh hưởng tại TQ.