Giá dầu lại giảm sau khi các nước sản xuất chủ chốt không thể thống nhất trong phiên họp tại Doha hôm 17/4. Thị trường dầu giờ đây sẽ ra sao?