Có hay không việc siết van tín dụng vào bất động sản? Sự kiện này sẽ tác động ra sao đến thị trường ? Người mua nhà có bị ảnh hưởng không?...là hàng loạt những câu hỏi đặt ra đối với dự thảo sửa đổi thông tư 36.