Theo thống kê, Việt Nam đang có khoảng 23 triệu người dân có thói quen mua sắm trực tuyến. Thị trường thương mại điện tử cũng ngày càng sôi động bởi sự cạnh tranh gay gắt của các “ông lớn” ngành bán lẻ cả trong nước lẫn nước ngoài.