“Việt Nam hiện có khoảng 40 triệu xe máy, thu bình quân 70.000 đồng/xe, nếu thu được hết sẽ được 2.800 tỷ, con số khá lớn (số thu với ôtô khoảng 5.000 tỷ đồng) nhưng vì chưa có chế tài với người không nộp nên dừng thu, tìm khoản khác bù” – Thứ trưởng GTVT Nguyễn Hồng Trường nói.