Khi bỏ tiền tham gia đầu tư chứng khoán, những nhà đầu tư cá nhân, không chỉ những người mới tham gia trên thị trường mà còn có những nhà đầu tư lâu năm sẽ phải đối mặt với vô số những cạm bẫy.