Nếu năm 2006, tính trên cả hai sàn giao dịch chứng khoán, Việt Nam mới chỉ có duy nhất một công ty có giá trị vốn hóa trên tỉ USD. Đến ngày hôm nay, trên toàn thị trường đã có 23 doanh nghiệp có giá trị vốn hóa trên 1 tỉ USD.