Cùng nhìn lại chân dung 14 vị Thống đốc Ngân hàng Nhà nước qua các thời kỳ.