Trái ngược với không khí ảm đạm tiêu cực bao trùm lên phần lớn những tin tức hiện nay trên toàn cầu, có rất nhiều bằng chứng cho thấy nhân loại đang đi đúng hướng.