Những số liệu vừa được Tổng cục Thống kê công bố cho thấy có nhiều gam màu sáng trong tổng thể bức tranh kinh tế 11 tháng năm 2017...