Danh sách 10 tỷ phú có tài sản ròng giảm mạnh nhất 2015, theo xếp hạng Bloomberg Billionaires Index