Trong 10 người giàu nhất hành tinh tính đến thời điểm hiện tại có tới 4 trùm công nghệ. Tiếc rằng cả 2 sếp lớn của Google (Alphabet) không xuất hiện trong danh sách này.