Tiết lộ từ 11,5 triệu tài liệu từ một trong những công ty luật bí mật nhất thế giới, Mossack Fonseca đặt ở Panama, đã thu hút quan tâm trên toàn cầu. Vậy chúng ta đã học được gì từ Hồ sơ Panama?