VNM là mã dẫn đầu về giá trị giao dịch trên sàn HOSE cũng như toàn thị trường, đạt hơn 3.441,8 tỷ đồng (23,4 triệu cổ phiếu). Đóng góp khá lớn giao dịch của VNM trong tháng 5 vừa qua là đến từ phương thức thỏa thuận, chiếm 48,5% về khối lượng và 49,4% về giá trị.