Chủ tịch nước Trần Đại Quang đặt mục tiêu nâng kim ngạch xuất nhập khẩu với Trung Quốc từ 72 tỷ USD lên 100 tỷ USD/năm.