tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

TP HCM vẫn dẫn đầu cả nước

  • Cập nhật : 12/09/2015

(Tin kinh te)

Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM sáng 9-9 tổ chức họp báo công bố dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X (2015-2020) và kêu gọi các tầng lớp nhân dân góp ý cho dự thảo

Chủ đề của đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 là “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; huy động mọi nguồn lực; xây dựng TP HCM văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về kinh tế - xã hội; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

6 thành tựu lớn

Dự thảo Báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X (sau đây gọi tắt là “dự thảo”) gồm 2 phần. Phần đầu tập trung làm rõ kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội IX. Chủ trì cuộc họp báo, bà Thân Thị Thư - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy - cho biết mặc dù trong hoàn cảnh còn nhiều khó khăn và thử thách nhưng Đảng bộ TP đã phát huy truyền thống cách mạng kiên cường, đoàn kết, năng động, sáng tạo và kinh nghiệm qua 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Đảng bộ, chính quyền TP đã bám sát thực tiễn, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, hoàn thành cơ bản các mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2010-2015. Điều này được thể hiện ở 6 nội dung.

mot goc trung tam tp hcm hien dai, thanh binh anh: tan thanh

Một góc trung tâm TP HCM hiện đại, thanh bình Ảnh: TẤN THẠNH

Một là, kinh tế tăng trưởng khá cao, chất lượng tăng trưởng được cải thiện, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, gắn với chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại kinh tế đạt kết quả bước đầu, các nguồn lực xã hội được phát huy, góp phần cùng cả nước kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô. Tổng sản phẩm nội địa (GDP) tăng khá cao, bình quân 9,6%/năm, gấp 1,66 lần mức tăng bình quân cả nước. Từ năm 2013, GDP năm sau tăng cao hơn năm trước.

Đóng góp thu ngân sách của TP vào ngân sách cả nước năm sau cao hơn năm trước, vượt dự toán hằng năm, tăng gấp 2 lần giai đoạn 2006-2010, năm 2011 đóng góp 27,7% ngân sách nhà nước, năm 2014 tăng lên 30%. GDP bình quân đầu người tăng 12%/năm, đến cuối năm 2015 ước đạt 5.538 USD/người. Vai trò, vị trí của TP về kinh tế đối với cả nước ngày càng khẳng định, tỉ trọng kinh tế TP trong nền kinh tế đất nước ngày càng cao, từ 18,3% năm 2011 tăng lên 21,5% năm 2014.

Hai là, quy hoạch, quản lý và phát triển đô thị có chuyển biến tích cực, đạt kết quả thiết thực, thúc đẩy phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh và hình thành đô thị văn minh, hiện đại.

Ba là, giáo dục - đào tạo có chuyển biến tích cực; đẩy mạnh nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học - công nghệ góp phần tích cực vào quá trình phát triển; chăm lo phát triển văn hóa - xã hội, không ngừng cải thiện, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần của nhân dân.

Bốn là, giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, quốc phòng - an ninh không ngừng được củng cố, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; cải cách tư pháp có chuyển biến tích cực; công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được mở rộng, tạo môi trường thuận lợi để phát triển TP.

Năm là, thực hiện 6 chương trình đột phá đạt kết quả bước đầu quan trọng.

Sáu là, công tác xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh được tăng cường, đạt kết quả quan trọng; hệ thống chính trị TP không ngừng được củng cố, hoạt động của chính quyền ngày càng hiệu lực, hiệu quả hơn. Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” nghiêm túc, chặt chẽ, với quyết tâm chính trị cao, tạo được chuyển biến tích cực. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng được củng cố, chất lượng cán bộ, đảng viên được nâng lên; phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng bộ với nhân dân.

“Những kết quả trên đã góp phần cùng cả nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng. Bộ Chính trị đánh giá TP HCM xứng đáng với vị trí, vai trò đầu tàu kinh tế của vùng và cả nước” - bà Thư nhấn mạnh.

Đại hội X: Nhiều điểm mới

Phần thứ 2 của dự thảo đưa ra mục tiêu, nhiệm vụ phát triển TP HCM, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị TP giai đoạn 2015-2020.

Mục tiêu tổng quát: Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP kiên định mục tiêu xã hội chủ nghĩa, ra sức phát huy truyền thống vẻ vang “Xây dựng Đảng bộ TP thật trong sạch, vững mạnh; tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, không ngừng đổi mới, năng động, sáng tạo, giữ vững ổn định chính trị - xã hội; nâng cao chất lượng tăng trưởng và năng lực cạnh tranh của kinh tế TP, gắn tăng trưởng kinh tế với phát triển văn hóa, xây dựng con người, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, bảo vệ môi trường; nâng cao phúc lợi xã hội và chất lượng cuộc sống nhân dân.

Xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình; có vai trò động lực trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”.

Theo ông Lê Văn Minh, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy, so với Đại hội IX thì Đại hội X, nhiệm kỳ 2015-2020 có nhiều điểm mới. Đối với mục tiêu tổng quát “Xây dựng TP HCM có chất lượng sống tốt” - đây là nét nổi bật trong mục tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2015-2020 của Đảng bộ TP. Với việc xác định mục tiêu này, hệ thống các chỉ tiêu và các giải pháp chủ yếu của Đảng bộ TP nhiệm kỳ X đều tập trung vào việc nâng cao chất lượng đời sống cho nhân dân.

Còn mục tiêu “Sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học - công nghệ của khu vực Đông Nam Á”  thể hiện sự mạnh dạn đề ra mục tiêu phấn đấu đưa TP phát triển mạnh mẽ, xứng tầm với tiềm năng có được. TP có đủ điều kiện, cơ sở thực hiện các giải pháp hiệu quả trong thời gian tới để đạt được mục tiêu này.

Để thực hiện mục tiêu và các chỉ tiêu, dự thảo đề ra 13 nhóm nhiệm vụ và giải pháp. Trong đó, nhóm nhiệm vụ và giải pháp thứ 13 là các chương trình đột phá.

Căn cứ vào kết quả thực hiện 6 chương trình đột phá nhiệm kỳ IX, Đảng bộ TP đề ra 7 chương trình đột phá để thực hiện Nghị quyết Đại hội X, bao gồm: Chương trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; chương trình cải cách hành chính; chương trình nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng lực cạnh tranh của kinh tế TP; chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông; chương trình giảm ngập nước, ứng phó với biến đổi khí hậu, nước biển dâng; chương trình giảm ô nhiễm môi trường; chương trình chỉnh trang và phát triển đô thị.

Như vậy, so với nhiệm kỳ trước, nhiệm kỳ này có thêm 1 chương trình đột phá là “chỉnh trang và phát triển đô thị”.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ X (2015-2020) sẽ được tổ chức từ ngày 13 đến 17-10 tại Hội trường Thành phố với 450 đại biểu tham dự.

 

Cầu thị, chân thành lắng nghe nhân dân

Từ ngày 10-9 đến hết ngày 10-10, TP HCM sẽ tổ chức lấy ý kiến nhân dân cho dự thảo. Dự thảo này được đăng toàn văn trên Báo Sài Gòn Giải Phóng. Các báo Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Phụ Nữ, Cựu Chiến Binh, Pháp Luật và Công an TP đăng nội dung chính của dự thảo.

Nhân dân thảo luận, góp ý cho dự thảo bằng các hình thức sau: Gửi ý kiến góp ý tới các cơ quan báo chí TP; gửi ý kiến tới cấp ủy Đảng các cấp hoặc gửi về Thành ủy TP (thông qua Ban Tuyên giáo Thành ủy: số 127 Trương Định, phường 7, quận 3) hoặc góp ý kiến trực tiếp tại các hội nghị lấy ý kiến nhân dân, các buổi sinh hoạt thường kỳ của các tổ chức chính trị - xã hội.

Theo Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Thân Thị Thư, thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Bác Hồ “Dễ vạn lần không dân cũng chịu, khó trăm lần dân liệu cũng xong”, từ trong kháng chiến cho đến hôm nay, TP HCM luôn lắng nghe ý kiến nhân dân, bám thực tiễn để dần hoàn thiện. Đảng bộ TP luôn nhận được sự quan tâm góp ý, thậm chí là sự phê bình của nhân dân. Chính từ truyền thống đó, lần này, Ban Chấp hành Đảng bộ TP muốn được nghe nhân dân góp ý. “TP cầu thị, chân thành lắng nghe ý kiến người dân thể hiện qua việc trân trọng những ý kiến góp ý của họ. TP mong muốn nhận được góp ý với tinh thần nhân dân bàn chuyện của chính mình, bởi vì Đại hội Đảng là bàn chuyện lo cho dân. Còn báo chí thì phải phản ánh cho được những kỳ vọng của nhân dân, trước hết là góp những giải pháp để phát triển TP” - bà Thân Thị Thư gửi gắm.

 

Nhìn thẳng vào những yếu kém

Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Thân Thị Thư cho biết thêm: Trên tinh thần thật sự cầu thị, nhìn thẳng vào sự thật, phê và tự phê, trong dự thảo, Ban Chấp hành Đảng bộ TP cũng đã chỉ ra những yếu kém. Trước hết là tăng trưởng kinh tế chưa xứng tầm với tiềm năng của TP, chưa phát huy hết nội lực của TP, năng lực cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế chưa cao. Hạ tầng tuy được quan tâm đầu tư nhưng còn bất cập, cản trở mục tiêu tăng trưởng kinh tế và cải thiện đời sống nhân dân.

Tình trạng ùn tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường… chưa được cải thiện, có mặt ngày càng gay gắt hơn. Sự phát triển văn hóa chưa xứng tầm với vai trò vị trí là trung tâm văn hóa lớn của vùng và cả nước; chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế. Giáo dục, y tế cũng còn nhiều vấn đề, nhất là tình trạng quá tải bệnh viện chưa được cải thiện.

Công tác xây dựng Đảng, nhất là theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4, còn có hạn chế; một số cơ sở Đảng còn yếu, hiệu lực hiệu quả nhà nước, cải cách hành chính, cải cách tư pháp, độ hài lòng của nhân dân còn có những điều bất cập.

(Theo Người lao động)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục