tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Tin Việt Nam - tin trong nước đọc nhanh sáng 18-05-2016

  • Cập nhật : 18/05/2016

Chuẩn bị các dự án sử dụng vốn vay ưu đã phân bổ trong Kỳ IDA 17

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Cuộc họp về tình hình chuẩn bị và phê duyệt các chương trình, dự án sử dụng vốn phân bổ trong Kỳ IDA 17 của WB và các dự án ODA còn lại của các nhà tài trợ (trong tài khóa 2016).

Theo thông báo kết luận, Kỳ IDA 17 là kỳ cuối cùng Ngân hàng Thế giới (WB) phân bổ vốn IDA (nguồn vốn vay ưu đãi của Hiệp hội Phát triển quốc tế thuộc Ngân hàng Thế giới - WB) cho Việt Nam giai đoạn 2014-2017, sau đó Việt Nam có thể phải chuyển sang vay nguồn vốn vay ưu đãi. Do vậy, các cơ quan quản lý tổng hợp và các cơ quan liên quan phải tập trung chỉ đạo, hoàn tất thủ tục theo quy định để tiếp nhận được toàn bộ và kịp thời nguồn vốn IDA đã phân bổ cho Việt Nam, đồng thời có giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi.

Đối với 02 dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” và “Nâng cao hiệu quả giáo viên” vay vốn IDA, Thủ tướng Chính phủ đồng ý giữ nguyên phạm vi Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai” phù hợp với lượng vốn IDA được phân bổ cho Dự án; việc mở rộng phạm vi Dự án sẽ được xem xét sau.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt 2 dự án; các cơ quan liên quan hoàn tất các quy trình, thủ tục cần thiết trước ngày 20/5/2016 để bảo đảm đủ thời gian đàm phán, tiếp nhận dự án trong tài khóa 2016 của WB theo quy định tại Nghị định số 38/2013/NĐ-CP ngày 23/4/2013 của Chính phủ về quản lý và sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ.

Thủ tướng Chính phủ đồng ý Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện việc đàm phán kỹ thuật đối với 02 Dự án sử dụng vốn IDA nói trên và các dự án IDA còn lại trong tài khóa 2016.

Đối với các dự án của tài khóa 2017, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan khẩn trương triển khai công tác chuẩn bị, bảo đảm tiếp nhận trong năm tài khóa.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện rà soát danh sách các dự án thuộc tài khóa 2017, báo cáo Thủ tướng Chính phủ các dự án đề xuất cho phép lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi để phê duyệt chủ trương đầu tư, loại bỏ các dự án không hiệu quả.

Các cơ quan chủ quản dự án thực hiện rà soát công tác chuẩn bị trên nguyên tắc: Sử dụng hiệu quả nguồn vốn, không sử dụng nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho các hoạt động tăng cường năng lực, tăng cường cho vay lại đối với nguồn vốn này.

Để có cơ sở xác định khả năng tiếp nhận vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài trong trung hạn, bảo đảm an toàn nợ công, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì báo cáo tỷ trọng vốn vay ODA và vay ưu đãi trong tổng đầu tư ngân sách nhà nước, khả năng cân đối vốn đối ứng để thực hiện.

Việc sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài phải đặt trong tổng thể an toàn nợ công, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư báo cáo Thủ tướng Chính phủ về ngưỡng an toàn trong vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi, không ảnh hưởng đến trần nợ công.


GIa hạn thời gian Dự án giảm thất thoát nước vay vốn ADB thêm 5 năm

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án "Giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO).

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh nội dung chủ trương đầu tư Dự án"Giảm thất thoát nước, tăng cường, mở rộng mạng lưới cấp nước và tăng cường thể chế cho Tổng Công ty Cấp nước Sài Gòn (SAWACO) giai đoạn 2011- 2015", vay vốn Ngân hàng phát triển châu Á (ADB).

Theo đó, gia hạn thời gian kết thúc thực hiện Dự án đến ngày 30/6/2020 (thời gian thực hiện Dự án ban đầu từ năm 2011- 2015).

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện điều chỉnh Văn kiện Dự án, chịu trách nhiệm chỉ đạo thực hiện Dự án bảo đảm sử dụng vốn vay hiệu quả, đúng tiến độ và theo quy định hiện hành. SAWACO chịu toàn bộ chi phí phát sinh từ việc gia hạn.

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam báo cáo Chính phủ trình Chủ tịch nước về điều chỉnh, gia hạn Hiệp định Vay với ADB theo quy định.


Lợi nhuận nhà băng trông vào tín dụng cá nhân

Cầu vốn doanh nghiệp chưa thể kỳ vọng tăng mạnh, trong khi vay mua nhà, tiêu dùng của cá nhân có chiều hướng cải thiện. Đó là lý do để các ngân hàng tập trung đẩy mạnh tín dụng cá nhân.

Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng của hầu hết ngân hàng đưa ra cho năm nay có chiều hướng tăng cao hơn so với năm trước. Thậm chí, một số ngân hàng có thế mạnh về nền tảng bán lẻ và đã có công ty tài chính trực thuộc còn xây dựng kế hoạch tăng trưởng tín dụng cao gần gấp đôi so với mục tiêu của ngành.

Chẳng hạn, Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank) đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng 33,8% so với năm 2015.

VPBank cho biết, mức tăng trưởng cho vay cao là hợp lý trong bối cảnh 3 năm qua, Ngân hàng đã xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, vận hành, duy trì hoạt động an toàn.

nhu cau von tieu dung ngay cang gia tang, trong khi cho vay ca nhan co bien lai cao hon so voi doanh nghiep

Nhu cầu vốn tiêu dùng ngày càng gia tăng, trong khi cho vay cá nhân có biên lãi cao hơn so với doanh nghiệp

Trong khi đó, Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) cũng cho hay, mục tiêu tăng trưởng tín dụng đưa ra cho năm 2016 ở mức 18 - 20%, cao hơn toàn ngành, trong đó, tăng trưởng tín dụng cá nhân ở mức 25%.

Ông Võ Tấn Hoàng Văn, Tổng giám đốc Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) cũng cho hay, chiến lược của SCB năm 2016 là tiếp tục củng cố hoạt động, nền tảng công nghệ thông tin, từ đó đẩy mạnh bán lẻ trên cơ sở nền tảng công nghệ mà SCB đãđầu tư.

Trong chiến lược đẩy mạnh bán lẻ năm 2016 của SCB, Ngân hàng đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng bán lẻ 30%; tỷ lệ cho vay vốn trung, dài hạn chiếm khoảng 16% trong tổng dư nợ đặt ra là 16 - 18%.

Thực tế, nhu cầu vốn tiêu dùng ngày càng gia tăng, trong khi cho vay cá nhân có biên lãi cao hơn so với doanh nghiệp. Hiện lãi suất cho vay cá nhân dao động ở mức 10 - 12%/năm, trong khi lãi suất ngân hàng cho vay doanh nghiệp 7 - 8%/năm. Chính vì thế, nguồn thu đóng góp vào lợi nhuận của các ngân hàng trong năm qua phần lớn đến từ cho vay cá nhân. Chẳng hạn, tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín (Sacombank), tín dụng cá nhân chiếm hơn 50% tổng dư nợ.

Tuy nhiên, không phải khách hàng nào cũng có thể đáp ứng đủ điều kiện tín dụng mà ngân hàng đưa ra để tiếp cận vốn. Vì vậy, không ít người đã tìm đến công ty tài chính để được hỗ trợ vốn vay tiêu dùng lãi suất cao hơn.

Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015 của VPBank cho biết, FE Credit (công ty tài chính trực thuộc VPBank) đóng góp lớn vào lợi nhuận hợp nhất của ngân hàng này. Cụ thể, sau khi cộng thêm cả 2 công ty con (FE Credit và VPBank AMC), thu nhập lãi thuần từ hoạt động cho vay vốn tăng thêm 3.700 tỷ đồng và lãi trước thuế tăng thêm hơn 1.000 tỷ đồng.

Đây là lý do để các ngân hàng thương mại đẩy mạnh cho vay phân tán (một hình thức cho vay tiêu dùng) để tìm lợi nhuận bù đắp tín dụng doanh nghiệp đang giảm mạnh. Hơn nữa, thực tế này cũng khiến các ngân hàng thương mại tìm cách thâu tóm công ty tài chính và mở rộng tín dụng tiêu dùng.

Không chỉ ngân hàng lớn có thế mạnh về bán lẻ và cho vay cá nhân mới đặt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng cao và đẩy mạnh cho vay nhỏ lẻ, mà ngay cả những nhà băng nhỏ, đang trong quá trình tái cơ cấu cũng đặt trọng tâm vào chiến lược khách hàng mục tiêu cá nhân.

Ông Võ Văn Châu, Tổng giám đốc Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) cho biết, trong kỳ họp đại hội đồng cổ đông diễn ra cuối tháng trước, Kienlongbank đã trình cổ đông thông qua kế hoạch thành lập hoặc mua lại công ty tài chính.

Có thể thấy, lợi nhuận khủng mà một số công ty tài chính có được là nhờ mức lãi vay tiêu dùng cao nhất thị trường hiện nay (lên đến 60 - 70%). Tuy lãi suất rất cao, song các công ty này vẫn thu hút được khách hàng, bởi họ có thể cho vay những món hàng nhỏ từ vài triệu đồng đến vài chục triệu đồng, mà các ngân hàng thương mại không thể cho vay, lại phù hợp với người tiêu dùng thu nhập thấp, bởi vay không cần tài sản thể chấp.

Tuy nhiên, theo TS. Cao Sỹ Kiêm, nguyên Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, tuy  rủi ro cao thì lãi suất phải cao, song không vì thế mà các tổ chức tài chính tính lãi vay quá cao, bởi phải trả lãi lên đến mấy chục phần trăm quả là gánh nặng lớn, trong khi đối tượng vay tiêu dùng đa phần là người có thu nhập thấp.


Công ty chứng khoán săn đối tác M&A

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDirect vừa bắt tay với Công ty cổ phần Chứng khoán Kim Long để tiếp quản tài khoản nhà đầu tư cá nhân giao dịch tại Kim Long sau khi Kim Long giải thể. Đây được xem là một khoản hời, khiến không ít công ty chứng khoán khác thèm muốn.

Việc Kim Long giải thể và để lại danh sách nhà đầu tư được coi là khoản trên trời rơi xuống cho công ty chứng khoán tiếp quản trong trường hợp này là VNDirect. Việc này giúp tham vọng cải thiện địa vị của VNDirect trong việc thăng hạng trong mảng môi giới đang dần được hiện thực hóa. Theo kế hoạch kinh doanh năm 2016, VNDirect dự kiến đạt thị phần môi giới khoảng 7%, so với con số 6,21% trong năm 2015.

Theo thỏa thuận hợp tác giữa Kim Long và VNDirect, nhà đầu tư có tài khoản ở Kim Long, nếu không tự tất toán, thì Kim Long sẽ chuyển tài khoản sang VNDirect, thời gian chuyển giao bắt đầu từ ngày 4/6/2016 và hoàn thành vào ngày 18/6/2016.

ivs se tim kiem mot cong ty chung khoan nho de co the sap nhap nham tang them vi the va suc anh huong trong tuong lai

IVS sẽ tìm kiếm một công ty chứng khoán nhỏ để có thể sáp nhập nhằm tăng thêm vị thế và sức ảnh hưởng trong tương lai

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Giám đốc Khối Dịch vụ chứng khoán của VNDirect cho biết, Công ty đang xây dựng một số chương trình dành riêng cho nhóm khách hàng này, trong đó có một số ưu đãi đặc biệt.

Nhìn vào bức tranh toàn cục của lĩnh vực kinh doanh chứng khoán, cuộc đua trong năm 2016 và các năm tới có thể sẽ rất gay gắt trong 2 mảng môi giới và tư vấn. Do đó, việc một doanh nghiệp trụ được trong nhóm công ty có thị phần môi giới lớn nhất sẽ có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong cuộc chiến không khoan nhượng này. Trong bối cảnh đó, các công ty chứng khoán buộc phải tìm mọi cách để tăng vị thế trong cả lĩnh vực môi giới và tư vấn.

Trường hợp VNDirect được ôm trọn các nhà đầu tư của Kim Long chỉ là “món quà bất ngờ”, trong khi các công ty chứng khoán khác sẽ phải chủ động tìm đến các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) nhằm tập hợp sức mạnh để sinh tồn và phát triển.

Ông Nguyễn Duy Toại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Chứng khoán Đầu tư Việt Nam (IVS) cho biết, trong năm 2016, IVS sẽ tìm kiếm một công ty chứng khoán nhỏ để có thể sáp nhập nhằm tăng thêm vị thế và sức ảnh hưởng trong tương lai. Cùng với việc săn đối tác M&A, IVS cũng dự kiến tăng vốn khủng lên gấp hơn 2 lần hiện tại thông qua việc phát hành 18,9 triệu cổ phần để tăng vốn điều lệ lên 350 tỷ đồng.

Cũng theo ông Toại, IVS sẽ dùng toàn bộ số tiền thu được từ phát hành để tăng cường sức mạnh của mình nhằm hiện thực hóa tham vọng bước lên một đẳng cấp khác. IVS có kế hoạch dành 164 tỷ đồng để mở rộng các nghiệp vụ, trong đó, 100 tỷ đồng để cho vay ký quỹ và 64 tỷ đồng dành cho đầu tư tự doanh. Ngoài ra, Công ty cũng sẽ dành 20 tỷ đồng để mở rộng mạng lưới hoạt động và 5 tỷ đồng để đầu tư nâng cấp hệ thống công nghệ thông tin và xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chứng khoán cho bộ phận nghiên cứu, phân tích.

Dấn thân vào các thương vụ M&A, các công ty chứng khoán không những kỳ vọng có thể gộp sức để cải thiện vị thế trong mảng môi giới, mà còn kỳ vọng có những cuộc cải tổ trong lĩnh vực tư vấn.

Trong thương vụ Công ty Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương (APEC) dự kiến sáp nhập Công ty Chứng khoán Sen Vàng (GLS), ông Nguyễn Đỗ Lăng, Chủ tịch Hội đồng Quản trị APEC đã chia sẻ, mặc dù giá trị sổ sách của Sen Vàng chỉ còn một nửa so với vốn góp ban đầu, nhưng Sen Vàng cũng có những lợi thế nhất định. Đó là, các cổ đông của Sen Vàng như Gạch Đồng Tâm, Nhà Thủ Đức, Nhà Đồng bằng sông Cửu Long… đều là doanh nghiệp lớn, nên các công ty này có thể hỗ trợ nhiều cho chiến lược kinh doanh của công ty mới sau sáp nhập.

Với việc sáp nhập Sen Vàng, APEC kỳ vọng trở thành công ty chứng khoán đứng đầu trong mảng dịch vụ ngân hàng đầu tư.


Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Liên bang Nga

Chiều 16-5, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cùng Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam đã tới Thủ đô Moskva, bắt đầu chuyến thăm chính thức Liên bang Nga theo lời mời của Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Medvedev.

thu tuong nguyen xuan phuc hoi dam voi thu tuong nga d. medvedev. anh: thong nhat/ttxvn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nga D. Medvedev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

Theo Đặc phái viên TTXVN, lễ đón Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn đại biểu Cấp cao Chính phủ Việt Nam đã diễn ra trang trọng tại sân bay Vnukovo 2. Ngay sau lễ đón, tối cùng ngày, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã hội đàm với Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev.

Tham dự hội đàm về phía Việt Nam có Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện cùng lãnh đạo một số bộ, ngành.

Về phía Nga có Phó Thủ tướng thứ nhất I. Suvalov, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Thương mại D. Mantunov, Bộ trưởng Bộ Năng lượng A. Novak, Thứ trưởng Ngoại giao I. Morgulov cùng nhiều quan chức cấp cao khác trong chính phủ phụ trách các lĩnh vực hợp tác trọng điểm với Việt Nam.

Thủ tướng Dmitry Medvedev chúc mừng Đảng Cộng sản Việt Nam đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ XII, đề ra những chủ trương và định hướng quan trọng để Việt Nam tiếp tục phát triển ổn định và bền vững trong thời gian tới.

Thủ tướng Dmitry Medvedev nhiệt liệt hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Nga đầu tiên của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, khẳng định Nga luôn coi Việt Nam là một trong những đối tác ưu tiên của Nga ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Thủ tướng cũng bày tỏ tình cảm yêu mến và trân trọng đất nước và nhân dân Việt Nam, nhắc lại những ấn tượng sâu sắc về những lần thăm Việt Nam trong vài năm vừa qua.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ xúc động đến thăm Liên bang Nga, đánh giá cao những thành tựu mà nhân dân Nga đạt được trong công cuộc hiện đại hóa và phát triển đất nước, củng cố vị thế của nước Nga trên trường quốc tế, nhấn mạnh chủ trương nhất quán của Đảng và Lãnh đạo Việt Nam luôn coi trọng, ưu tiên củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Trong không khí hữu nghị, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev khẳng định quyết tâm tăng cường quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt-Nga, trao đổi và thống nhất nhiều biện pháp thúc đẩy hợp tác song phương đáp ứng lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước.

Hai Thủ tướng bày tỏ hài lòng về sự tin cậy ngày càng cao trong quan hệ chính trị giữa hai nước, nhất trí cần tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp, theo các kênh Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội, các bộ, ngành, các tổ chức xã hội cũng như giữa các địa phương, duy trì hiệu quả các cơ chế đối thoại, tham vấn hiện có.

Về tình hình hợp tác kinh tế-thương mại, hai bên nhất trí cho rằng cần hết sức nỗ lực để khắc phục suy giảm trao đổi thương mại song phương, với việc triển khai đồng bộ các biện pháp như tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hai nước trong các hoạt động xuất nhập khẩu, tăng cường hoạt động xúc tiến thương mại, triển khai mở rộng thanh toán bằng đồng nội tệ, và nhất là tranh thủ tối đa những lợi thế của Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam-Liên minh Kinh tế Á-Âu cũng như của các hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam tham gia.

Hai Thủ tướng đánh giá cao việc các bộ, ngành liên quan hai nước đã chủ động và tích cực thúc đẩy triển khai các dự án hợp tác trong các lĩnh vực năng lượng, dầu khí, khai khoáng, nông nghiệp... Trong bối cảnh kinh tế thế giới và mỗi nước có khó khăn, hai bên nhất trí cần tăng cường hợp tác, hỗ trợ các liên doanh dầu khí hai nước tại Việt Nam và ở Nga hoạt động hiệu quả, mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực khác như lọc hóa dầu, sản xuất khí hóa lỏng... đồng thời mở rộng hợp tác sang các nước thứ ba.

thu tuong nguyen xuan phuc hoi dam voi thu tuong nga d. medvedev. anh: thong nhat/ttxvn.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nga D. Medvedev. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN.

 

Hai bên khẳng định tiếp tục hợp tác chặt chẽ, hiệu quả trong lĩnh vực quốc phòng-an ninh, đặc biệt về kỹ thuật quân sự; nhất trí mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực nhiều tiềm năng khác như khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch, lao động, hợp tác giữa các địa phương..., đưa hợp tác trên các lĩnh vực này phát triển ngày càng năng động, hiệu quả hơn, xứng tầm quan hệ đối tác chiến lược toàn diện.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cảm ơn lãnh đạo và các cấp chính quyền Nga đã và đang tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt Nam sinh sống, làm ăn ổn định, hợp pháp tại Nga; bày tỏ tin tưởng rằng, cộng đồng người Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tích cực vai trò cầu nối củng cố quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Hai Thủ tướng đã trao đổi về một số vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, nhất trí tiếp tục phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn đa phương như Liên hợp quốc, APEC, ASEM, ASEAN... Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Nga đăng cai tổ chức Hội nghị cấp cao kỷ niệm 20 năm quan hệ đối thoại ASEAN-Nga và tin tưởng Hội nghị sẽ thành công tốt đẹp, đưa quan hệ ASEAN-Nga bước sang giai đoạn phát triển mới, khẳng định tiếp tục tăng cường hợp tác giữa Việt Nam và Nga trong khuôn khổ ASEAN-Nga.

Trao đổi về những diễn biến phức tạp gần đây trên Biển Đông, hai bên đều nhất trí cho rằng các tranh chấp ở Biển Đông cần được giải quyết bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trước hết là Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS), triển khai đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm xây dựng Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC).

Hai Thủ tướng tỏ tin tưởng kết quả tốt đẹp của chuyến thăm sẽ tạo xung lực mới thúc đẩy mạnh mẽ hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Nga.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Thủ tướng Dmitry Medvedev thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng Dmitry Medvedev chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời. Thời gian chuyến thăm sẽ được thu xếp qua đường ngoại giao.

Sau hội đàm, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Dmitry Medvedev đã chứng kiến lễ ký kết Thỏa thuận hợp tác giữa một số bộ ngành và tập đoàn kinh tế hai nước trong các lĩnh vực dầu khí, đầu tư, đào tạo cán bộ...

Các văn kiện được ký kết gồm: Biên bản ghi nhớ giữa Công ty TNG Holdings Việt Nam và Công ty Công sản nước ngoài trực thuộc Văn phòng Tổng thống Nga về hợp tác đầu tư cho dự án Trung tâm Kỹ thuật đa ngành tại Hà Nội; Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Tổng Công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước Việt Nam (SCIC) và Quỹ Đầu tư trực tiếp Liên bang Nga (RDIF); Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Gazprom về hợp tác trong lĩnh vực điện; Biên bản ghi nhớ giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Gazprom về hợp tác trong lĩnh vực tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí ở Việt Nam và các nước thứ ba.

Bên cạnh đó, hai bên còn ký kết Văn bản bổ sung gia hạn Thỏa thuận hợp tác về đào tạo giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Gazprom ngày 5-4-2012; Thỏa thuận về hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Công ty Rosneft; Thỏa thuận hợp tác giữa Tập đoàn TH và Chính quyền tỉnh Kaluga về thực hiện dự án đầu tư xây dựng tổ hợp chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ứng dụng công nghệ cao và tổ hợp nhà kính sản xuất rau, quả sạch và Hợp đồng chia sản phẩm dầu khí Lô 16-01/15 giữa Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam và Tổ hợp nhà thầu VSP/PVEP/Bitexco/Sovico.


(

Tinkinhte

tổng hợp)
Trở về

Bài cùng chuyên mục