tin kinh te
 
 
 
rss - tinkinhte.com

Tham gia hội nhập mỗi năm ngân sách sẽ bị giảm 2.800 tỷ đồng tiền thuế

  • Cập nhật : 24/09/2015

(Tin kinh te)

Luật thuế xuất nhập khẩu sửa đổi khi ban hành sẽ tác động về thuế, tăng thu từ thuế XNK khoảng 1.200 tỷ đồng/năm, và giảm thu NSNN khoảng 800 tỷ đồng/năm.

 

Thống kê của Bộ Tài chính cho biết, giai đoạn 2005-2010 số thu bình quân của thuế xuất nhập khẩu (XNK) chiếm khoảng 15-16% tổng thu NSNN. Những năm gần đây, do tác động của việc thực hiện các cam kết về cắt giảm thuế quan, tỷ trọng thu ngân sách từ thuế nhập khẩu, thuế xuất khẩu trong tổng thu NSNN giảm dần.

Cụ thể: năm 2011 số thu NSNN từ thuế XNK đạt 65.622 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,09%; năm 2012 số thu đạt 60.066 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,96%; năm 2013 số thu đạt 66.450 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,22%; năm 2014 số thu đạt 80.099 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 7,99%; ước năm 2015 số thu dự kiến là 81.200 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 8,11% tổng thu NSNN.

Giai đoạn 2011-2015, tốc độ tăng thu từ thuế XNK ước đạt 5,8%năm. Về cơ cấu thu, bình quân giai đoạn 2011- 2015, thu từ thuế xuất khẩu chiếm 20,5%, thu từ thuế nhập khẩu chiếm 79,5% tổng thu thuế XNK.

Thu thuế xuất khẩu chủ yếu từ xuất khẩu khoáng sản chưa qua chế biến (dầu thô, than đá), giai đoạn 2011-2015 ước chiếm 76,6% tổng thu thuế xuất khẩu.

Giải trình trước Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Dự thảo Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi) người đứng đầu Bộ Tài chính Bộ trưởng Đinh Tiến Dũng cho biết, dự án Luật khi ban hành sẽ tác động về thuế, tăng thu từ thuế XNK khoảng 1.200 tỷ đồng/năm, và giảm thu NSNN khoảng 800 tỷ đồng/năm.

Tuy nhiên, theo các cam kết hiện nay, bình quân mỗi năm giảm 2.800 tỷ đồng. Hiện Bộ Tài chính đang nghiên cứu báo cáo Thường trực Chính phủ sửa đổi các Luật về thuế, nhằm thúc đẩy sản xuất trong nước, đảm bảo nguồn thu ngân sách.

Và theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách của Quốc hội Phùng Quốc Hiển, qua 10 năm thực hiện, Luật Thuế XNK đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội., do đó cần thiết phải sửa đổi Luật Thuế XNK để bảo đảm thống nhất.

Ông Phùng Quốc Hiển cho rằng, việc sửa đổi Luật Thuế XNK lần này nhằm đám ứng được các yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế, phù hợp với các Hiệp định thương mại về thuế quan mà Việt Nam đã và đang ký kết.

Dự kiến trong vòng 10 năm tới, mức độ tự do hóa thương mại sẽ đạt 97-98% dòng thuế. Vì vậy, ngoài việc đánh giá tác động tăng, giảm thu ngân sách trong việc sửa đổi Luật Thuế XNK, cần bổ sung đánh giá một cách tổng thể của chính sách thuế, khả năng bù đắp số hụt thu ngân sách do sửa đổi Luật Thuế XNK từ các phương án khác để đảm bảo không làm giảm tỷ lệ huy động từ thuế, phí trên GDP trong giai đoạn tới.

Dự án Luật thuế XNK (sửa đổi) dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10 (tháng 10/2015) và thông qua tại một kỳ họp. Để đảm bảo kịp thời ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành, thực hiện công tác tuyên truyền và chuẩn bị các điều kiện thực hiện, Chính phủ đề nghị hiệu lực thi hành Luật thuế XNK (sửa đổi) là từ ngày 1/7/2016.

(Theo CafeF)

 

Trở về

Bài cùng chuyên mục